Zooming scenario calculations

Zoek de verschillen!

Om verschillende scenario’s (bijvoorbeeld inrichtingen van je organisatie) goed met elkaar te kunnen vergelijken, is het belangrijk dieper in het scenario te kunnen duiken. Op hoofdniveau zie je verschillende prestaties tussen de scenarios op kosten, tijd & kapitaal. Door het inzoomen kom je te weten waar die verschillen door veroorzaakt worden. Dat kun je weer in je eigen voordeel gebruiken om je scenario, of eigenlijk de inrichting van je organisatie, te verbeteren.

  • Door de kosten volledig op te splitsen, kan er op detail niveau worden gekeken waar een verschil in kosten door wordt veroorzaakt. Dit geeft inzichten die tot verbetering kunnen leiden.
  • Ook inzoomen op tijdsaspecten, kan tot nieuwe inzichten leiden. Welke processen zorgen voor de verschillende productie- en/of levertijden van de scenario’s?
  • Tenslotte, kan het dieper ingaan op het benodigde kapitaal, leiden tot lagere investeringen. Zo is voor een modulaire productie lijn vaak minder kapitaal nodig en zal de TCO toolset helpen in te zien voor welk kapitaal dit veel verschil maakt.

Als alle kosten, tijd en kapitaal tot in detail niveau in kaart worden gebracht, is het makkelijker verschillende scenario’s te vergelijken en te verbeteren. Want zijn deze verschillen wel altijd noodzakelijk? Of is het mogelijk om de scenario’s aan te passen naar de beste optie? Verder kan het helpen een van de scenario’s te kiezen en leiden de details tot een kwantitatief sterke onderbouwing. Zooming scenario calculations zal jouw bedrijf hierdoor helpen van het kiezen en optimaliseren van het beste scenario!