Two user-modes

Make it simple

Het TCO model is gebaseerd op een gestructureerde opbouw van  informatie. Om het systeem onafhankelijk te maken van locatieveranderingen van data, is het gebaseerd op een in de loop der decennia in de praktijk ontwikkelde software en formules. Hierdoor maakt het dus niet uit als informatie van rij of kolom wisselt of als de categorisering aangepast wordt met de veranderende behoeftes, het systeem weet de data te vinden.

Helaas zijn deze formules niet bij alle klanten en werknemers daarvan bekend en vereist het een introductie. Daarom kan het model in verschillende user-modes worden weergegeven.

Oplevering aan de klant gebeurt in een normaal Excel bestand. Verwijzingen naar data zijn weergegeven zoals iedereen het kent; met behulp van het tabblad, de rij en de kolom. Hierdoor is het eenvoudig te begrijpen voor elke werknemer. Vervolgens kunnen wij weer gemakkelijk gebruik maken van de andere user-modus, voor als de structuur moet worden aangepast.