Gevoeligheidsanalyse

Durf jij het aan?

Helaas is het soms moeilijk in te schatten hoe de toekomst  zal lopen. Hoe zal de markt zich ontwikkelen? Zullen de valuta koersen gaan veranderen? Hoe zal het met de olie- & brandstofprijzen zich ontwikkelen? Om rekening te houden met deze onzekerheden, is het van belang een sensitiviteitsanalyse uit te voeren. Hierin zal het duidelijk worden hoe gevoelig de verschillende scenario’s zijn voor wijzigingen in systeemfactoren zoals bijvoorbeeld ordergroottes, valutakoersen of raw material-prijzen. Er wordt zo in kaart gebracht wat de risico’s van een scenario zijn wanneer de aangenomen waardes van deze factoren fluctueren. Dit voorkomt dat organisaties voor onverwachte tegenslagen komen te staan na de implementatie van een scenario.

“Neem bijvoorbeeld een producent van muziekboxen. Deze heeft zijn keten recent efficiënt ingericht op een productie van tienduizend boxen per jaar in Zwitserland.  Met de huidige architectuur heeft het bedrijf de productiekosten in combinatie met lage doorlooptijden geoptimaliseerd. Voor het komende jaar is de verwachting echter dat de wisselkoers met 10% stijgt, iets waar het bedrijf geen rekening mee had gehouden toen ze hun keten inrichtten.

Het blijkt dat de kosten van de keten erg afhankelijk zijn van de wisselkoers. Er moeten wederom grote veranderingen plaatsvinden om de keten minder afhankelijk te maken van deze mogelijke variaties. Deze situatie had met een sensitiviteitsanalyse bekeken kunnen worden. De producent had dan kunnen anticiperen op de variabele wisselkoersen van de verschillende scenario’s en de huidige inperking kunnen voorkomen.”

Een visuele representatie van de resultaten van een gevoeligheidsanalyse. Dit figuur geeft weer hoeveel procent de kosten in de verschillende scenario’s (Ref, sc1 t/m 7) zullen stijgen of dalen bij een 10% stijging of daling van de wisselkoers.