Optie & Scenario analyse

Weg met keuzestress!

Twijfelt u welke weg u moet inslaan? Welke opties & scenario zullen op de lange termijn het beste uitpakken voor uw bedrijf? Om deze te kunnen maken is het van groot belang een integraal overzicht van alle verschillende opties, scenario’s en keuzes te maken. In dit overzicht is het van belang niet alleen de kosten van de verschillende keuzes mee te nemen, maar moet u ook het benodigde kapitaal en tijd meenemen. Hierdoor zult u tot de totale waarde van een optie kunnen komen voor uw bedrijf.

Met behulp van de TCO toolset, kunt u verschillende scenario’s onafhankelijk van elkaar doorrekenen. Neem bijvoorbeeld de keuze tussen outsourcing binnen of buiten Europa. In veel gevallen zullen de kosten van de opties buiten Europa lager liggen maar de levertijden en vereiste investeringen hoger. In de praktijk blijkt dat er problemen worden ondervonden met het zowel integraal als kwantitatief analyseren van al deze factoren.  Optie & Scenario Analyse zal helpen deze scenario’s te vergelijken waardoor beslissingen met betrekking tot leveranciers en outsourcing met zekerheid gemaakt kunnen worden.

Een eenvoudige weergave van een scenariovergelijking, zoals deze er uit kan zien na het doorrekenen van verschillende scenario’s. De procentuele waardes die worden weergegeven hebben de huidige situatie als referentiepunt. Waar kiest het management voor? De lage kosten van scenario 1, of de lage ketendoorlooptijd en kapitaal van scenario 3? Dat is momenteel onbekend, maar afhankelijk van de prioriteiten van de organisatie is de keuze makkelijk te maken. Door de verkregen inzichten ontstaat er meestal zelfs een nieuw scenario dat op alle fronten goed presteert!