Object Georiënteerd

Waar wil je meer over weten?

Om alle informatie in het systeem te hebben, maar toch overzichtelijk te blijven, maken wij gebruik van objectgeoriënteerd modelleren. Om goed in kaart te brengen waar de knelpunten liggen, is het van belang om erg gedetailleerd te werk te gaan en alle informatie meenemen. Maar als elke benodigd schroefje in het totaal overzicht staat, zou je al snel door de bomen het bos niet meer zien. Daarom bouwen wij alles op uit objecten. Elke element is een systeem van verschillende objecten, de onderdelen. Op hoger niveau is het alleen van belang wat de parameters van het eind product of de totale organisatie zijn, maar als je dan de diepte in wilt, kun je alle onderdelen helemaal opsplitsen tot aan de basis bouwblokken als je die wil modelleren. Dat hoeft vaak echter niet omdat je ook zonder al die details al veel inzichten kunt verwerven.

De belangrijkste voordelen aan de object oriented aanpak zijn:

  • Informatie verbergen: het is gemakkelijk om informatie, die op dat moment niet relevant is, te verbergen.
    Maar als het nodig is, kunnen onderdelen tot in de kleinste details worden geanalyseerd.
  • Modulariteit: alle onderdelen kunnen onafhankelijk van elkaar worden aangepast, maar de interface zal hetzelfde blijven. De structuur voor elke hoofdcategorie is van te voren bepaald. Alle onderdelen van die categorie zullen die structuur aannemen.
  • Overerving: de hoofdcategorie wordt ook wel een klasse genoemd. Informatie vanuit verschillende klassen kan gelinkt worden. Zo zullen in geval een productiebedrijf product en supplier informatie input geven voor de klasse ‘assemblage’.
  • Polymorfisme: Voor een aantal producten zullen verschillende versies en soorten bestaan. In dit systeem kan er bij het aanroepen van de functie nog gekozen worden uit deze verschillende versies. Zo hoeft er alleen een optie te worden geselecteerd in plaats van een hele nieuwe functie geschreven te worden.

Deze aanpak zorgt er dus voor dat alle details in het systeem staan en herleidbaar zijn, terwijl het hoofd interface overzichtelijk en beknopt informatie weergeeft.