Chain performance analysis

Good, better, best!

De eerste stap in de zoektocht naar de beste integrale waarde voor een bedrijf, is het in kaart brengen van de huidige situatie. De prestatie van de huidige keten kan worden uitgedrukt in key performance indicators (KPI’s). Met behulp van een multidisciplinair overleg, een marktanalyse en de doelen van de organisatie kan het gewenste einddoel worden gedefinieerd. Dit duidelijke einddoel kan vervolgens kwantitatief worden uitgedrukt in KPI’s. Door aan het begin van het proces duidelijk te definiëren waar de nieuwe scenario’s aan moeten voldoen en welke waardes geoptimaliseerd moeten worden, wordt het uiteindelijk gemakkelijk het beste scenario te ontwerpen.

Causaal Relatie Diagram
Een ander onderdeel van de TCO toolset is het in kaart brengen van een causaal relatie diagram (CRD). Ervaring heeft aangetoond dat vaak afdelingen als afzonderlijke eilandjes worden gezien.

Hierdoor worden zij onafhankelijk van elkaar geanalyseerd en geoptimaliseerd. Helaas zorgt dit niet altijd voor de beste integrale waarde, omdat de interacties tussen de afdelingen vergeten worden. Een CRD zal helpen de waarde van assets gedurende de volledige levenscyclus te bepalen.

Integraal Kwantitatief Model
Wanneer het lukt om een CRD te construeren is het mogelijk om deze te kwantificeren naar een integraal-kwantitatief model (IKM). Met dit model kunnen kwantitatieve analyses worden uitgevoerd met betrekking tot kosten, tijd en kapitaal. Deze analyses omvatten het gehele doorloopproces van de keten en de totale levenscyclus van het product of de dienst. Het is vervolgens aan managers om vast te stellen welke combinatie van factoren het beste aansluit op de prioriteiten van de organisatie.

De CTO toolset helpt om de prestatie van de keten integraal en overzichtelijk te kwantificeren.